Bezpečné užívání pneumatik

NÁVOD PRO MONTÁŽ PNEUMATIK

  • Před montáží nových pneumatik je třeba očistit disky a zkontrolovat, nejsou-li poškozeny.
  • Nálepky nacházející se na pneumatikách (např. štítky čárového kódu) je třeba odstranit, zejména z dosedací plochy patky pláště.
  • Před každou novou montáží je třeba vyměnit pryžové ventilky.
  • Patky pláště, jakož i dosedací plochy patek na ráfku, je třeba před montáží dostatečně potřít vhodnou montážní pastou.
  • Při huštění pneumatik je třeba dbát, aby patky pláště nejdříve dosedly do ráfku. K tomu potřebný „nárazový tlak“ nesmí překročit max. tlak uvedený na bočnici pláště.
  • K dosažení správného dosednutí pláště na ráfek je zapotřebí nahustit nejdříve pneumatiku vzduchem na maximální uvedený tlak. Soustředné dosednutí patky se zkontroluje podle středicích linek na pneumatice.
  • Poté se tlak vzduchu sníží na předepsanou provozní hodnotu.
  • Na ventil je třeba našroubovat ventilovou čepičku pro jeho ochranu před nečistotou a vlhkostí.
  • Používání pneumatik v provozu musí být dle předepsaných údajů a pokynů výrobce vozidla (zejména rozměr, huštění, index rychlosti a nosnosti, způsob použití na voze) a údajů uvedených na bočnici pneumatiky (zejména směr otáčení, max. hustící tlak, typ dle užití - letní, zimní, celoroční, max. přípustné ojetí dezénu dle indikátoru opotřebení TWI).
Při opravě poškození, možné dodatečné úpravě a užití pneumatik musí být tyto práce provedeny k tomu odborně vyškoleným pracovníkem, postupem schváleným Distributorem a na zařízení k tomu příslušném.


ZPĚT