Likvidace pneumatik


ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH PNEUMATIK

  • Dodavatel v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákonem o odpadech) a s prováděcími předpisy k tomuto zákonu zajišťuje zpětný odběr a ekologické využití či likvidaci opotřebovaných pneumatik zakoupených u prodávajícího.
  • Tuto povinnost plníme z odběrních míst na adresách uvedených níže. Tato odběrní místa zároveň slouží pro vás, jako místo pro svoz použitých pneumatik.
  • Nemáme povinnost od vás použité pneumatiky svážet. V případech, kdy k Vám zavážíme zboží je samozřejmě po předcházející domluvě možno využít naše auto na svoz těchto pneumatik.
ZA MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU JSOU URČENY PROVOZOVNY DODAVATELE:


  • GPD a.s., Předmostí 1860/6, 405 02 Děčín 5
  • GPD a.s., Znojemská 4945/80A, 586 01 Jihlava

Zpětný odběr je zajištěn v pracovních dnech od 8.00 do 17.00 na našich pobočkách.


    Návod pro montáž a bezpečné užívání pneumatik    


ZPĚT